Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 19 2014

salannagusallas
Książki zaczęte, niedoczytane
szklanki z wodą zbierają kurz
ubrania wymięte, kąty zapomniane, zaśmiecone, syf
w moim sercu.
Nie przyznam się do paczki fajek pustej już od zeszłego wtorku
ale cholernie mi smutno bez Ciebie
przez Ciebie.
Reposted byunterwassernohalfmeasuresvariancejointskurwysynRadicalAdultsLickGodheadStylemyu

September 17 2014

salannagusallas
2700 def1
Reposted bytinderstick tinderstick
salannagusallas
2496 9e07
salannagusallas
2446 7f98
Reposted bykeep-going keep-going
salannagusallas
2435 b903
salannagusallas
2431 5ee4
Reposted bymonroewiecznamonroeanorexianervosakama1110elentariespitaFalkakoswildhorsesnatellesomewhereonlyweknowastedwaeovenorelaypannakies
salannagusallas
2401 30de
Reposted bymy-lifekeep-goingweselefigarapaulinammala-szelma
salannagusallas
2398 7352
Reposted byaimiakakinezawszecostak
salannagusallas
2393 e397

September 16 2014

salannagusallas
6037 f932
Reposted bykeep-goingknicKnack
salannagusallas
3879 dbfb
Reposted bypoche poche
salannagusallas
3875 9ae9
Reposted bypoche poche
salannagusallas
3813 35e8
salannagusallas
3798 3a18
salannagusallas
3594 bfb2
salannagusallas
3481 101d
Reposted bymy-lifekeep-going
salannagusallas
3478 776b
salannagusallas
3448 fb7b
Reposted bymy-lifekeep-goingpochejustanotherdreamer
salannagusallas
1391 5081
Reposted byfelicka felicka
salannagusallas
1331 45c8
Reposted bykaszaxmanna kaszaxmanna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl